Wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy

Linie - pomarańcz
intro image

Poprzez naszą działalność biznesową oraz realizowane projekty mamy wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko.

Wpływ na gospodarkę
 • status dużego przedsiębiorcy
  wpływy pośrednie i bezpośrednie do budżetu państwa,
 • partner biznesowy, zleceniodawca i usługobiorca
  rozwój dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz różnych regionów,
 • stabilny pracodawca
  wysoko wykwalifikowani pracownicy z długim stażem pracy,
 • nowe miejsca pracy
  bieżące rekrutacje, program staży i praktyk,
 • dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
  działalność w stowarzyszeniach branżowych i wsparcie administracji publicznej.
Linie - pomarańcz
Wpływ na społeczeństwo
 • inwestycje w nowoczesne technologie
  budowa i rozwój sieci 5G,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
  upowszechnianie usług TV i telekomunikacyjnych w coraz to nowszych technologiach,
 • współpraca z NGO’s
  wsparcie Fundacji Polsat i pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, akcje SMS z innymi fundacjami, liczne inicjatywy w ramach wolontariatu pracowniczego „Lubię pomagać”,
 • promocja sportu i zdrowego stylu życia
  sponsoring siatkówki, transmisje z wydarzeń sportowych na ogólnodostępnych antenach, edukacja zdrowotna w programach telewizyjnych,
 • dostęp do informacji
  „Wydarzenia” Polsatu najbardziej rzetelnym programem informacyjnym, Internet od naszych spółek „oknem na świat” dla wielu polskich rodzin,
 • dostęp do kultury
  oferta programowa Telewizji Polsat i pakiety telewizyjne Cyfrowego Polsatu w milionach domów w kraju,
 • dostęp do rozrywki
  kabarety, filmy, seriale oraz show muzyczne i taneczne na antenie Polsatu, które cieszą się wielomilionową widownią,
 • dostęp do edukacji
  eTornister: zintegrowana platforma edukacyjna zastępująca tradycyjne podręczniki i ćwiczenia w szkole, oferta dla samorządów i szkół.
Wpływ na środowisko
 • zarządzanie wpływem na środowisko
  wyzwania środowiskowe dla poszczególnych spółek, certyfikaty ISO, kontrola zużytych surowców, oszczędzanie energii elektrycznej,
 • monitoring i raportowanie
  dzielenie się informacjami nt. zużycia energii, wody, surowców w sprawozdaniu niefinansowym,
 • inwestycje w nowoczesne rozwiązania
  fotowoltaika w ofercie, wewnętrzny car-sharing służbowo i prywatnie, energooszczędne oświetlenie i budynki, emisja zielonych obligacji, z których środki w wysokości 1 miliarda złotych zostały przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze efektywności energetycznej,
 • zarządzanie odpadami
  recycling elektrośmieci, dokumentów i opakowań,
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska
  wspólna troska o środowisko naturalne, powietrze, wodę i przyrodę
 • edukacja środowiskowa
  działania promujące 3R (recycle, reduce, reuse) wśród członków Stowarzyszenia Program Czysta Polska, wydanie magazynu „Brawo TY!” - skierowanego do klientów Grupy Polsat Plus - na temat ekologii, cykl informacyjny „EkoLOGICZNI w pracy i w domu” w komunikacji wewnętrznej,
 • przeniesienie dużej części spotkań do sieci
  wideokonferencje z interesariuszami, spotkania online zespołów projektowych, webinary i szkolenia online dla pracowników.