Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie

Linie - pomarańcz
intro image

Z uwagą wsłuchujemy się w pojawiające się w publicznym dyskursie głosy dotyczące rzekomej szkodliwości nadajników telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Dla każdej naszej stacji przed uruchomieniem zawsze uzyskujemy wymagane polskim prawem zezwolenia, również te określające normy w zakresie oddziaływania na otoczenie.

Linie - pomarańcz
icon

Dobra praktyka

Kontynuacja
Współpraca w ramach projektu SI2PEM

W 2020 r. Grupa  Polsat Plus była aktywnym uczestnikiem projektu SI2PEM (System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne) prowadzonego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PIB), który ma na celu wizualizację pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wokół stacji bazowych, jak też zasilania narzędzia danymi o źródłach PEM, pozwalających na symulację poziomu pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu. Informacje te mogą być udostępnione społeczeństwu w celu sprawdzenia poziomów w miejscu interesującym daną osobę.

Na chwilę obecną do systemu SI2PEM są już wgrane wszystkie archiwa pomiarów. Pozostaje ukończyć cały interfejs i oddać narzędzie w przejrzystej oprawie graficznej.

Podsumowanie zielonych praktyk