Działamy na wyjątkowo uregulowanych rynkach – prowadząc naszą działalność musimy brać pod uwagę szereg ustaw krajowych, w tym regulacje telekomunikacyjne, prawo prasowe i z zakresu radiofonii i telewizji, prawo UE czy też regulacje rynku kapitałowego i dobre praktyki spółek giełdowych.

Linie - pomarańcz
Spółki Grupy Polsat Plus należą do 10 branżowych organizacji.


 • Branżowe organizacje

  • Rada Reklamy

  • Polskie Badania Internetu

  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  • Stowarzyszenie SYGNAŁ

  • Stowarzyszenie Kreatywna Polska

  • IAB Polska

  • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów

  • Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

  • Lewiatan Konfederacja Lewiatan

  • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji