Najważniejsze dane operacyjne i finansowe 2020

Linie - pomarańcz
intro image

Rok 2020 to bardzo udany okres dla Grupy Polsat Plus pod względem wyników operacyjnych i finansowych, co pozwoliło kontynuować bieżące projekty, inwestować w rozwój sieci 5G i nowe obszary działalności.

slide image
Usługi multiplay
  • Konsekwentna realizacja strategii multiplay skutkuje stabilnym wzrostem liczby klientów usług łączonych – o 72 tys. w ciągu roku, do 2,065 mln
  • Liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do ponad 6,36 mln.

slide image
Usługi kontraktowe
  • Dynamiczny wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 640 tys. (8,1%) w stosunku do ub. r., czyli do 8,5 mln, to efekt skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, skutecznego dbania o satysfakcję klientów oraz wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m
  • Liczba usług płatnej telewizji na wysokim poziomie ponad 5 mln
  • Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln
  • Dynamiczny wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) w IV kw. – o 5% w porównaniu do IV kw. ub. r., do 89,9 zł,
  • Wskaźnik odejść klientów (churn) na niezmiennie niskim poziomie – 6,5% w skali roku.

Linie - pomarańcz
slide image
Usługi prepaid (przedpłacone)
  • Stabilna baza usług przedpłaconych, z wysokim ARPU na poziomie 21,8 zł w IV kw. 2020 r.

slide image
Segment mediowy: telewizja i online

Grupa Polsat-Interia Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,9% (9,5% kanału głównego i 14,4% kanałów tematycznych) w całym 2020 r.

  • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy i sponsoringu odnotowały spadek o 8,2% w porównaniu do ub. r., do kwoty 1,12 mld zł, w wyniku negatywnej presji pandemii koronawirusa na rynek reklamowy w Polsce. Dzięki dynamice przychodów przewyższającej rynkową udział Telewizji Polsat w rynku reklamy wzrósł do 28,5%.
  • Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych – blisko 20 mln użytkowników serwisów Grupy oraz 1,7 mld odsłon średniomiesięcznie w IV kw.

Najważniejsze dane finansowe 2020 r.

12mld zł

przychody

4,2mld zł

EBITDA

1,27mld zł

wolne przepływy pieniężne

1,15mld zł

zysk netto

background item
0,6mld zł

dywidenda

2,8x

dług netto/EBITDA