Zielone obligacje to papiery wartościowe, z których finansowane są inwestycje chroniące środowisko. Pozyskany poprzez wyemitowanie zielonych obligacji miliard złotych zostanie przeznaczony na refinansowanie wydatków poniesionych między innymi na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Cyfrowego Polsatu.

Linie - pomarańcz

Grupa Polsat Plus, jako pierwsza w Polsce spoza sektora bankowego, wyemitowała zielone obligacje korporacyjne w złotówkach, z których środki w wysokości 1 miliarda zł zostały przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej Grupy Polsat Plus czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Cyfrowy Polsat urządzeniami elektronicznymi.

Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat Plus w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności:

  • zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2 i 3G nowoczesną technologią 4G LTE, która ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych,
  • modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak np. technologii miedzianej przez światłowodową, co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii,
  • inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające jak np.: systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję.Ramy zielonych obligacji są zgodne z Zasadami Zielonych Obligacji (Green Bond Principles) i poparte opinią Sustainalytics, międzynarodowej agencji ds. ocen środowiskowych, społecznych i zarządzania, która stwierdziła, iż: Ramy Zielonych Obligacji (Green Bond Framework) Grupy Poslat Plus są wiarygodne oraz są zgodne z czterema głównymi komponentami Zasad Zielonych Obligacji (Green Bond Principles).