Kontrolujemy nasz wpływ na środowisko

Linie - pomarańcz
intro image

Jesteśmy liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmujemy także czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych. Działamy także na rynku mediów internetowych.

Istotne obszary wpływu środowiskowego Grupy Polsat Plus

Cyfrowy Polsat Polkomtel Telewizja Polsat

Zużycie surowców

Energia

Zarządzanie odpadami i recykling

Wpływ stacji bazowych i nadawczych na otoczenie

Każda ze spółek z Grupy realizuje własne wyzwania środowiskowe. Nasza fabryka dekoderów InterPhone Service posiada certyfikaty ISO 9001:2015ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w zakresie projektowania sprzętu elektronicznego oraz PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego.

Polkomtel dysponuje certyfikatami potwierdzającymi szczególną dbałość o wysoką jakość oferowanych usług (ISO 9001:2015) oraz odpowiedzialność ekologiczną firmy (ISO 14001:2015) w zakresie: sprzedaży produktów i usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaży energii elektrycznej, obsługi i utrzymania klienta.

W Polkomtelu obowiązują istotne strategiczne cele środowiskowe:

  • wprowadzanie na rynek produktów spełniających wymagania stosownych norm i przepisów,
  • osiąganie co najmniej wymaganych przez prawo poziomów odzysku i recyklingu wprowadzanego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz produktów w opakowaniach,
  • sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, spalania gazu lub kogeneracji w ilości co najmniej wymaganej przez prawo,
  • racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną,
  • ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko innych istotnych aspektów środowiskowych.

W Cyfrowym Polsacie regularnie monitorujemy zgodność działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym możemy podlegać.

Łańcuch dostaw

Produkcja sprzętu, konserwacja sieci, utrzymanie biur czy nadawanie sygnału telewizyjnego wymagają od nas codziennej współpracy z setkami firm z Polski i z zagranicy. We wszystkich spółkach Grupy Polsat Plus obowiązuje „Procedura planowania zakupów i wyboru dostawców”.

Linie - pomarańcz
arrows
arrows
01

Wybór dostawców

02

Zamówienie towarów lub usług

03

Dostarczenie do odpowiedniej jednostki w strukturze Grupy

04

Kontrola jakości (w przypadku sprzętu abonenckiego weryfikacja zgodności z normami)

05

Dystrybucja towarów oraz umów do klientów (sprzętu dla abonentów)

06

Dystrybucja towarów oraz umów do klientów (dotyczy kanałów zdalnych)

07

Rozliczenie dostaw oraz dystrybucji