Grupa Polsat Plus reaguje odpowiedzialnie w walce z koronawirusem

Linie - pomarańcz
intro image

Celem Grupy Polsat Plus w sytuacji ogłoszenia pandemii koronawirusa stała się troska o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, kontrahentów oraz pracowników.

Podjęliśmy liczne działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla naszych kluczowych interesariuszy, jak i zapewnianiające ciągłość działania firm wchodzących w skład Grupy Polsat Plus.

Wprowadzone zostały następujące zasady:

 • tryb pracy zdalnej dla naszych pracowników, zalecenie pozostania w domach, ograniczenie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych lub tryb pracy rotacyjnej dla zespołów, gdzie nie jest możliwe wprowadzenie pracy zdalnej,
 • ograniczenie spotkań służbowych z klientami, dostawcami, kontrahentami zewnętrznymi i zalecenie innej formy kontaktu, np. tele lub wideokonferencja, jak również odwołanie podróży służbowych w kraju i za granicą,
 • ograniczenie wewnętrznych spotkań służbowych oraz poruszania się w budynkach,
 • zalecenie udziału w wydarzeniach branżowych (m.in. targach, konferencjach) i szkoleniach w trybie online,
 • uzupełnienie wewnętrznej bazy wiedzy w materiały szkoleniowe, m.in. jak radzić sobie ze stresem, zarządzać silnymi emocjami, czasem w pracy zdalnej, wspierać pracowników, siebie i bliskich w czasie epidemii,
 • udostępnianie i dystrybucja bieżących informacji dotyczących koronawirusa,
 • pomiar temperatury przed wejściem do budynków oraz instalacja dozowników zawierających środki dezynfekcyjne i umieszczenie ich w ogólnodostępnych miejscach w siedzibach spółek, dezynfekcja sprzętów, samochodów i innych narzędzi codziennej pracy,
 • wprowadzenie odpowiednich procedur oraz środków dezynfekcyjnych w punktach obsługi klienta.

Od początku pandemii Grupa Polsat Plus razem z głównym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem i we współpracy z Fundacją Polsat odpowiedzialnie angażowała się także w działania pomocowe dla wielu grup społecznych, przeznaczając na walkę z koronawirusem w sumie ponad 50 mln zł.

Swoimi działaniami Grupa Polsat Plus objęła obszary zdrowia i bezpieczeństwa, wsparcia dla dzieci i młodzieży, pomocy seniorom oraz edukacji i informacji._1_cyfrowa_odpowiedzialnosc_kluczowe_liczby_gif

Najważniejsze działania to:

icon
icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
50 milionów zł na walkę z koronawirusem

Grupa Polsat Plus i jej główny akcjonariusz Zygmunt Solorz przeznaczyli w sumie kwotę 50 mln zł na wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia podczas walki z pandemią koronawirusa, angażując się w działania na rzecz różnych grup społecznych i kierując je do społeczeństwa, szpitali, lekarzy, pielęgniarek, ratowników, klientów, widzów i pracowników. Swoimi działaniami Grupa Polsat Plus wspólnie z Fundacją Polsat objęła obszary zdrowia i bezpieczeństwa, wsparcia dla dzieci i młodzieży, pomocy seniorom oraz edukacji i informacji. Było to zarówno wsparcie finansowe, jak i rzeczowe, m.in. zakup 200 tys. testów na koronawirusa, 20 respiratorów, sprzętu ochronnego, środków dezynfekcyjnych, blok reklamowy w Polsacie, akcje SMS-owe czy zakup sprzętu elektronicznego do nauki dla dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka. Funkcję edukacyjną i informacyjną pełniły kanał Polsat News oraz Wydarzenia, emitowane kilka razy dziennie na antenie głównej Polsatu, portale Interia.pl oraz Polsatnews.pl oraz aplikacja mobilna Polsat News.

icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
Zakup 200 tys. testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą Laboratoryjną

Grupa Polsat Plus oraz założyciel i główny akcjonariusz Zygmunt Solorz zakupili i przekazali Ministerstwu Zdrowia 200 tys. testów genetycznych potwierdzających obecność koronawirusa, używanych przez wszystkie laboratoria wykonujące badania urzędowe. Do tego dołączono 8 zestawów urządzeń diagnostycznych tj. termocyklerów i systemów do automatycznej ekstrakcji ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do zrealizowania kompletnych badań w ramach przekazanej puli testów.

Linie - pomarańcz
icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
Zakup sprzętu medycznego

Plus i Fundacja Polsat zakupili wspólnie dla szpitali zakaźnych 20 nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln zł.

Fundacja Polsat zakupiła dodatkowo środki ochrony osobistej za ponad 5 mln zł. Do lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w całej Polsce, będących na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, trafiły m.in.:

 • trzywarstwowe maseczki chirurgiczne,
 • maski P2 oraz P3,
 • rękawiczki ochronne,
 • przyłbice twarde,
 • płyn do dezynfekcji powierzchni,
 • kombinezony,
 • gogle medyczne,
 • maski chirurgiczne,
 • maski KN 95 P2,
 • respiratory.

icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
„Reklama na ratunek - razem w walce z koronawirusem” – specjalny blok reklamowy w Polsacie

Telewizja Polsat i Biuro Reklamy Polsat Media wyemitowały specjalny blok reklamowy pt. „Reklama na ratunek – razem w walce z koronawirusem”. 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 18:45 Polsat włączyło ponad 7 mln widzów. Dzięki temu zebrano kwotę ponad 3 mln zł. 2,5 mln zł pochodziło od reklamodawców, pozostałe ponad 0,5 mln zł dołożyła Telewizja Polsat. Środki w całości zostały przekazane za pośrednictwem Fundacji Polsat najbardziej potrzebującym szpitalom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemią.

icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
Tablety do nauki zdalnej dla domów dziecka i rodzin zastępczych

Odpowiadając na potrzeby rodzin i dzieci związane ze zdalną edukacją, chcąc wyrównać szanse zdobywania wiedzy i wspierając społeczną akcję #zostańwdomu, Plus wraz z Cyfrowym Polsatem i Fundacją Polsat przekazali 2200 tabletów do placówek, które ze względu na liczebność dzieci objętych opieką, najbardziej odczuwały problemy wynikające z konieczności prowadzenia zajęć na odległość. Pomoc trafiła do 400 placówek we wszystkich 16 województwach:

 • domów dziecka,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • rodzin zastępczych,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych.
icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
„Poczuj smak pomocy”

W czasie narodowej kwarantanny, nasi przyjaciele z sąsiedztwa – 4 Smaki Restaurant&Catering – zamienili się w „kuchnię pomocy”. Choć nie mogli przygotowywać posiłków dla pracowników naszego biurowca na warszawskim Mokotowie, postanowili działać dalej, gotując dla tych, którzy stali na pierwszej linii w walce o życie i zdrowie warszawiaków.

Mając świadomość, że lekarze i personel medyczny z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA to też niejako sąsiedzi z „mokotowskiego podwórka”, nie pozostaliśmy bierni na inspirację. W ramach komunikacji wewnętrznej ogłosiliśmy akcję „Poczuj smak pomocy” zachęcającą do sfinansowania posiłków dla medyków z MSWiA.

15 172 zł – to łączna kwota z darowizn, które wpłynęły od pracowników Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. W ich imieniu Restauracja 4 Smaki Restaurants&Catering przygotowała w sumie 1520 posiłków dla personelu medycznego.

icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
„Pomagajmy sobie nawzajem” – kampania społeczna dla seniorów

Celem kampanii „Pomagajmy sobie nawzajem” było zwrócenie uwagi na trudności osób starszych w czasie pandemii. Główny przekaz kampanii – pomocna dłoń – miał za zadanie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa u osób starszych, a także budować solidarność i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Kampania to:

 • 2 koncepcje scenariuszy („babcia” i „dziadek”),
 • 2 długości spotów (30 i 45 sekund),
 • Przykłady, jak każdy może pomóc (np. zorganizować wideorozmowę z najbliższymi, zrobić zakupy, opłacić rachunki).
 • Rekordowo krótki czas realizacji:
  • 3 dni na casting, wybór lokalizacji i nagranie materiału,
  • 7 dni od koncepcji do emisji pierwszego spotu,
 • Nowa rzeczywistość:
  • zdjęcia kręcone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu (m.in. minimum ekipy, maseczki i rękawiczki na planie),
  • bohaterowie spotów filmowani głównie z zewnątrz, za pomocą drona i obiektywów o długiej ogniskowej.
icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
„Bądź przy mnie” – akcja społeczna i duchowa dla hospitalizowanych z powodu COVID-19

Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Polsat Plus, został partnerem technologicznym akcji „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” realizowanej przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM). Celem programu jest zapewnienie chorym na COVID-19, szczególnie niesamodzielnym, w stanie ciężkim lub w stanie zagrożenia życia, wirtualnego kontaktu z osobami bliskimi.

W ramach pierwszej części programu („Porozmawiaj ze mną”) Plus przekazał szpitalom uczestniczącym w programie smartfony z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych.

icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
Akcja #bohaternosimaske

Inicjatorem spontanicznej akcji społecznej „Bohater nosi maskę” został operator Polsat News, który postanowił pokazać, że każdy „Kowalski” może zostać bohaterem w symboliczny sposób. Do inicjatywy szybko włączyli się dziennikarze Polsatu - m.in. Jakub Hnat, Anna Wachowska, Wioleta Wramba, Rafał Zalewski. Dorota Gawryluk pokazała, że w maseczce można poprowadzić "Wydarzenia".

Linie - pomarańcz
slide image

Pozostałe nasze akcje oraz inicjatywy wymienione są w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności dostępnym na stronie korporacyjnej Grupy Polsat Plus.

Funkcję edukacyjną i informacyjną w czasie pandemii pełniły kanał informacyjny Polsat News oraz „Wydarzenia”, portale internetowe Interia.pl oraz Polsatnews.pl oraz aplikacja mobilna Polsat News. Podsumowanie najnowszych informacji z kraju i ze świata dotyczących koronawirusa i choroby COVID-19 znalazło miejsce w specjalnym programie „Raport. Wszystko o koronawirusie”.

icon

Dobra praktyka

Nowość 2020
Raport. Wszystko o koronawirusie

Od soboty, 24 października 2020 r. cały kraj został objęty czerwoną strefą. Co za tym idzie dla wszystkich mieszkających w kraju zaczęły obowiązywać kolejne obostrzenia i zalecenia, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W odpowiedzi na przeciwdziałanie chaosowi informacyjnemu, Polsat News podjął decyzję o wprowadzeniu na antenę nowego programu – „Raport. Wszystko o koronawirusie” – w którym od poniedziałku do piątku widzowie otrzymują rzetelne i wiarygodne podsumowanie najnowszych doniesień z kraju i ze świata dotyczących pandemii. Audycję prowadzą dziennikarze Polsat News, wśród nich m.in. Monika Sawka, prowadząca „Wydarzenia 12:50”.

W soboty i niedziele najważniejsze informacje dotyczące pandemii pojawiają się w programie „Koronawirus. Raport Dnia” (również na antenie Polsat News).

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadzeniem całkowitego zakazu poruszania się (tzw. lockdown w ramach akcji #zostańwdomu od marca do maja 2020 r.