Kontekst branżowy i model biznesowy

Linie - pomarańcz
intro image

Jesteśmy liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmujemy także czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych. Działamy także na rynku mediów internetowych.

Kim jesteśmy?

Nasza grupa oferuje kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej rodzinie.
Są to m.in.:

 • płatna telewizja w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej (IPTV i OTT),
 • usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 • usługi transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu, w technologii LTE i LTE Advanced, nowo budowanej technologii 5G oraz poprzez sieci stacjonarne, w tym światłowodowe,
 • szereg usług hurtowych na międzyoperatorskim rynku telekomunikacyjnym, rynku telewizyjnym i reklamowym.Ponadto, jesteśmy czołowym graczem na rynku mediów internetowych, działamy na polskim rynku reklamy internetowej, oferując nowoczesne rozwiązania marketingowe i promocyjne.

Naszą działalność prowadzimy poprzez dwa segmenty biznesowe: segment usług B2C i B2B oraz segment mediowy: telewizja i  online.

Linie - pomarańcz
slide image

Nasza misja

Naszą misją jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych i internetowych, produktów telekomunikacyjnych oraz innych usług dla domu oraz klientów indywidualnych i biznesowych, przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji.

Dobra organizacja

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. działa w Polsce i ma swoją siedzibę w Warszawie. Pod względem kapitalizacji Cyfrowy Polsat jest największą spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na GPW oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Status spółki publicznej obliguje nas do spełniania najwyższych standardów w zakresie zarządzania. Dlatego też naszym celem jest kierowanie spółką w sposób przejrzysty, przewidywalny i skoncentrowany na tworzeniu wartości. Sprzyja to budowaniu zaufania wśród naszych krajowych i zagranicznych inwestorów, rynków finansowych, naszych klientów i partnerów biznesowych, a także pracowników Grupy.

Struktura nadzorcza Cyfrowego Polsatu
 • Walne zgromadzenie

  • Rada Nadzorcza

   • Komitet audytu

   • Komitet ds. Wynagrodzeń

  • Zarząd

Rada Nadzorcza Spółki liczy dziewięciu członków, a w jej ramach działa Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń.

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecną kadencję Rok upływu kadencji

Marek Kapuściński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

2016

2018

2021

Józef Birka

Członek Rady Nadzorczej

2015

2018

2021

Marek Grzybowski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej(1)

Przewodniczący Komitetu Audytu

2020

2020

2021

Robert Gwiazdowski

Członek Rady Nadzorczej

2008

2018

2021

Aleksander Myszka

Członek Rady Nadzorczej

2015

2018

2021

Leszek Reksa

Członek Rady Nadzorczej

2008

2018

2021

Tomasz Szeląg

Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

Członek Komitetu Audytu

2016

2018

2021

Paweł Ziółkowski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej(1)

Członek Komitetu Audytu

2020

2020

2021

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

2018

2018

2021

1 spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Imię i nazwisko Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecną kadencję Rok upływu kadencji

Mirosław Błaszczyk

Prezes Zarządu

2019

2019

2022

Maciej Stec

Wiceprezes Zarządu

2014

2019

2022

Jacek Felczykowski

Członek Zarządu

2019

2019

2022

Aneta Jaskólska

Członek Zarządu

2010

2019

2022

Agnieszka Odorowicz

Członek Zarządu

2016

2019

2022

Katarzyna Ostap-Tomann

Członek Zarządu

2014

2019

2022

1 spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Struktura zatrudnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze względu na wiek
  Struktura zatrudnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze względu na płeć
  Zarząd
   Rada Nadzorcza