Monitorujemy wykorzystywane przez spółki naszej Grupy surowce i materiały. Dążymy do zminimalizowania ich liczby i masy, co przynosi oszczędności oraz przekłada się na korzyści dla środowiska.

Wszędzie, gdzie to możliwe modernizujemy naszą infrastrukturę. Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań naszych klientów. W trosce o środowisko oraz wygodę klientów uruchomiliśmy ekousługi. Nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur lub blankietów wpłat w formie elektronicznej. W 2020 r. elektroniczne faktury otrzymywało ponad 92,64% klientów Cyfrowego Polsatu (2019: 92,41%) oraz 97,42% klientów Polkomtelu (2019: 96,06%).

Wykorzystane surowce/materiały według wagi
Nieodnawialne Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma

Papier xsero (tony)

7,0

50,5

10,0

67,5

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

 
Nieodnawialne Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma

Papier xsero (tony)

5,0

3,5

50,0

58,5

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Wykorzystane surowce/materiały według wagi
Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma

Olej napędowy (m3)

167,04

20,96

155,2

343,2

Paliwo lotnicze (m3)

0

0

26,3

26,3

Benzyna (m3)

433,15

19,57

215,3

668,0

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma

Olej napędowy (m3)

290,71

29,7

219,1

539,5

Paliwo lotnicze (m3)

0

 

0

23,0

23,0

Benzyna (m3)

593,7

34,3

150,9

778,9

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Linie - pomarańcz
Miejsce odprowadzenia ścieków. Objętość (w m3)
Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma

Do wód podziemnych

0

0

0

0

Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.)

0

0

0

0

Do przedsiębiorstw komunalnych

18 596

8 964

1 006

28 566

Suma całkowitej ilości ścieków

18 596

8 964

1 006

28 566

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat Suma

Do wód podziemnych

0

0

0

0

Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.)

0

0

0

0

Do przedsiębiorstw komunalnych

16 325

13 920

537

30 782

Suma całkowitej ilości ścieków

16 325

13 920

537

30 782

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.