Zależy nam, by nasza Grupa była dobrym i przyjaznym miejscem pracy. Dbamy o transfer wiedzy i przepływ dobrych praktyk pomiędzy naszymi spółkami oraz atrakcyjne warunki pracy i dodatkowe benefity.

Grupa Polsat Plus to lider rynku medialno-telekomunikacyjnego. Sukces zawdzięczamy nie tylko szerokiej ofercie usług, produktów i treści TV, nowoczesnym studiom telewizyjnym, nowym dekoderom IPTV czy OTT, nadajnikom, częstotliwościom czy koncesjom, ale przede wszystkim – zaangażowanym pracownikom. To dzięki ich wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościom i kompetencjom Grupa może osiągać biznesowe sukcesy. Ważne jest dla nas kształtowanie kultury współpracy w realizacji wspólnych celów.

Nasi pracownicy

>7,4tys.

liczba pracowników Grupy Polsat Plus w przeliczeniu na etaty1

background item
4 3932

liczba pracowników trzech największych spółek Grupy Polsat Plus, z czego

background item
40%

stanowią kobiety

60%

to mężczyźni

65%

posiada wykształcenie wyższe

2 850

liczba pracowników Polkomtelu3

820

liczba pracowników Cyfrowego Polsatu

723

liczba pracowników TV Polsat

1Średnia pracowników nieprodukcyjnych w 2020 r., pracownicy aktywni z wyłączeniem osób czasowo zdjętych z ewidencji (urlopy wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia pow. 30 dni, urlopy bezpłatne pow. 30 dni). Obejmuje pracowników Grupy Netia.
2Stan na koniec 2020 r., FTE, pracownicy aktywni z wyłączeniem osób czasowo zdjętych z ewidencji (urlopy wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia pow. 30 dni, urlopy bezpłatne pow. 30 dni).
3Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Linie - pomarańcz
ok.6,6%

wskaźnik fluktuacji4

90

liczba staży i praktyk w trzech największych spółkach Grupy

background item
9,6

średnia liczba lat przepracowanych przez naszą załogę w trzech największych spółkach Grupy

ok.10,75

średnia liczba godzin szkoleniowych w trzech największych spółkach Grupy

>92%

zatrudnienie na pełen etat

4Liczony jako średnia ważona fluktuacji w 2020 r. w trzech głównych spółkach Grupy

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć i czas zatrudnienia
  Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat  
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
liczba zatrudnionych na czas określony 4,6%
(51)

3,7%
(64)

115 12,2%
(49)

9,1%
(38)

87 23,2%
(56)
13,6%
(65)
121 323
Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony 95,4%
(1 063)
96,3%
(1 672)
2 735 87,8%
(353)
90,9%
(380)
733 76,8%
(185)
86,4%
(417)
602 4 070
Suma 1 114 1 736 2 850 402 418 820 241 482 723 4 393

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

  Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat  
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
liczba zatrudnionych na czas określony

5,5%
(61)

3,0%
(52)

112

14,7%
(57)

11,8%
(49)

105

19,7%
(45)

9,6%
(46)

91 310
liczba zatrudnionych na czas nieokreślony 94,5%
(1 036)

97,0%
(1 657)

2 693 85,3%
(328)

88,2%
(361)

689 80,3%
(183)

90,4%
(431)

614 3 994
Suma 1 097 1 708 2 805 385 410 795 228 477 705 4 304

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu
  Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat  
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
pełny etat

92,0%
(1 025)

95,1%
(1 651)

2 676

83,8%
(337)

84,7%
(354)

691

97,9%
(236)

99,1%
(478)

714 4 081
niepełny etat

8,0%
(89)

4,9%
(85)

174 16,2%
(65)
15,3%
(64)
129 2,1%
(5)
0,9%
(4)
9 312
suma 1 114 1 736 2 850 402 418 820 241 482 723 4 393

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

  Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat  
  Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Łącznie GKCP
pełny etat

92,4%
(1 013)

94,9%
(1 622)

2 635

83,2%
(320)

83,7%
(343)

663 97,4%
(222)

99,4%
(474)

696 3 994
niepełny etat

7,6%
(84)

5,1%
(86)

170

16,8%
(65)

16,3%
(67)
131 2,6%
(6)

0,6%
(3)

9 310
suma 1 097 1 708 2 805 385 410 795 228 477 705 4 304

1 Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.