Grupa Polsat Plus to największa grupa medialno-telekomunikacyjna notowana na GPW o kapitalizacji 19,4 mld PLN.

Linie - pomarańcz

Klienci i usługi1

5,5mln

klientów kontraktowych

18,0mln

świadczonych usług

background item
6,4mln

świadczonych usług mutliplay

background item
87,2

przychód na klienta kontraktowego

>7mln

Polaków w zasięgu Internetu 5G Plusa

Rynek telewizyjny

23,9%

udział w oglądalności w grupie komercyjnej

28,5%

udział w rynku reklamy

Wyniki finansowe

12mld zł

przychody Grupy Polsat Plus

background item
11,6mld zł

wartość ekonomiczna podzielona

4382mln zł

wartość ekonomiczna zatrzymana

950mln zł

płatności na rzecz inwestorów

994mln zł

płatności na rzecz państwa

58mln zł

inwestycje w społeczności (obejmuje finansowe wsparcie polskiego społeczeństwa w zwalczaniu skutków COVID-19)

1 Bez uwzględnienia danych operacyjnych Grupy Netia, które są publikowane oddzielnie od wyników Grupy Polsat Plus.

2 Prezentowana wartość zatrzymana stanowi kwotę pozostałą po podziale wygenerowanej wartości ekonomicznej pomiędzy interesariuszy firmy. Kwota ta nie jest zbieżna z zyskiem netto prezentowanym w Rachunku Zysków i Strat, ponieważ uwzględnia m.in. również należne i wypłacone dywidendy (jako podzieloną wartość ekonomiczną).