Nasze podejście i filozofia #Cyfrowa Odpowiedzialność

Linie - pomarańcz
intro image

Naszą misję społeczną (#CyfrowaOdpowiedzialność) realizujemy w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom, promocji sportu i aktywności fizycznej oraz edukacji.

Edukację społeczną prowadzimy od lat, ale w szczególności w 2020 roku zaangażowanie w walkę z koronawirusem uświadomiło nam, jak ważny jest to filar dla naszego otoczenia. Dlatego też od minionego roku misja edukacyjna stała się jedną z fundamentalnych dziedzin naszej misji społecznej.

Odpowiedzialność w Grupie Polsat Plus

 • Bezpieczeństwo

  • Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym

  • Współpraca w zakresie bezpieczeństwa

  • Walka z piractwem TV

  • Bezpieczeństwo produktów i usług

  • Współpraca ze służbami ratowniczymi

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Pomoc dzieciom

  • Fundacja POLSAT

  • Wolontariat pracowniczy

 • Promocja sportu i aktywności fizycznej

  • Sponsoring siatkówki

  • Tysiące godzin transmisji sportowych

  • Wsparcie amatorskich i profesjonalnych imprez sportowych

 • Edukacja

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

  • Współpraca z Centrum Nauki Kopernik

  • Promowanie bezpieczeństwa w górach i nad wodą

  • Nauka pierwszej pomocy

  • Szerzenie wiedzy o ekologii

  • Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia

Linie - pomarańcz
Lista tematów kluczowych dla Grupy Polsat Plus w poszczególnych obszarach

 • Rynek i biznes

  • Wpływ Grupy Polsat Plus na polską gospodarkę i otoczenie legislacyjne

  • Odpowiedzialne zarządzanie

  • Etyka i ład korporacyjny

  • Odpowiedzialna komunikacja marketingowa

  • Odpowiedzialne budowanie przekazu telewizyjnego

  • Jakość produktów

  • Innowacyjność

 • Miejsce pracy

  • Warunki pracy

  • Edukacja i rozwój pracowników

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Otoczenie społeczne

  • Wolontariat pracowniczy

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

  • Bezpieczeństwo produktów i usług

  • Promocja sportu i zdrowego stylu życia

 • Środowisko

  • Ekoprodukty

  • Recykling odpadów

  • Energooszczędność

  • Zakup energii odnawialnej

Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane w Grupie Polsat Plus
icon
SDG 1
Koniec z ubóstwem


 • zaangażowanie w akcje charytatywne, których misją jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (wolontariat pracowniczy),
 • gruntowne remonty domów i mieszkań dla rodzin dotkniętych przez los (np. kłopotami materialnymi, chorobą, osieroceniem) w programie “Nasz nowy dom”,
 • wspieranie wybranych celów charytatywnych w ramach wybranych programów Telewizji Polsat (m.in. “Twoja Twarz Brzmi Znajomo”).
icon
SDG 3
Dobre zdrowie i jakość życia


 • 25 lat doświadczenia w niesieniu pomocy dla chorych dzieci przez Fundację Polsat,
 • misja Fundacji (m.in. duże, ogólnopolskie kampanie, z których dochód przeznaczany jest na  leczenie i rehabilitację dzieci),
 • pomoc Fundacji w budowie nowoczesnych ośrodków medycznych oraz modernizacji szpitali (zwłaszcza oddziałów dziecięcych) w całym kraju,
 • zakup przez Fundację sprzętu medycznego do szpitali i placówek zdrowia opiekujących się dziećmi,
 • dodatkowe wsparcie społeczeństwa, służby zdrowia i naszych pracowników w walce z pandemią koronawirusa,
 • promocja sportu i zdrowego stylu życia m.in. poprzez emisję wydarzeń sportowych na antenie Telewizji Polsat, realizowanie dedykowanych programów edukacyjnych oraz udział drużyny Polsat Biega w kluczowych biegach.
icon
SDG 4
Dobra jakość edukacji


 • misja Stowarzyszenia Program Czysta Polska,
 • szerzenie wiedzy o ekologii i postawy prośrodowiskowej,
 • programy informacyjne nt. środowiska naturalnego w Telewizji Polsat i artykuły w portalu Polsatnews.pl,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, m.in. poprzez rozwój i popularyzację nowoczesnych technologii dostępu do Internetu,
 • stała współpraca sieci Plus z Centrum Nauki Kopernik,
 • e-Tornister (zintegrowana platforma edukacyjna, zastępująca tradycyjne podręczniki i ćwiczenia w szkole),
 • edukacja na temat bezpieczeństwa w górach i nad wodą podczas eventów wakacyjnych i w trakcie ferii,
 • warsztaty z pierwszej pomocy,
 • akcje charytatywne wspierające rozwój dzieci niepełnosprawnych w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami w ramach dużych projektów prowadzonych w wybranych spółkach w Grupie Polsat Plus.
icon
SDG 8
Wzrost gospodarczy i godna praca


 • ciągły rozwój oferowanych usług i technologii,
 • respektowanie praw człowieka,
 • różnorodność w miejscu pracy,
 • rozwój kompetencji pracowników,
 • stabilne miejsce pracy i wieloletni staż pracowników,
 • ZFŚS, benefity pracownicze, promocja zdrowego stylu życia,
 • wolontariat pracowniczy,
 • komunikacja raportu społecznej odpowiedzialności Grupy (wewnątrz i na zewnątrz organizacji).
icon
SDG 9
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura


 • regularny rozwój sieci Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – sieć Plus liderem technologii 5G,
 • emisja zielonych obligacji, z których środki w wysokości 1 miliarda złotych zostały przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze efektywności energetycznej,
 • działania w Grupie Polsat Plus w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • zachęcanie wszystkich Polaków do działania na rzecz środowiska (Stowarzyszenie Program Czysta Polska),
 • zwiększanie efektywności energetycznej i unikanie niepotrzebnego zużycia energii,
 • wewnętrzny program Crowd+ wspierający kulturę innowacji,
 • najnowsze technologie w studio Polsatu Sport,
 • nowoczesne studio „Wydarzeń” i Polsat News.
icon
SDG 10
Mniej nierówności


 • dostosowanie większości ramówki stacji Super Polsat do odbioru przez osoby z niepełnosprawnością narządów wzroku lub/i słuchu,
 • udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w obsłudze klienta w Cyfrowym Polsacie i Plusie oraz w ramach kanałów Telewizji Polsat, m.in. uruchomienie przez Polsat News napisów na żywo dla osób niesłyszących i słabosłyszących,
 • udana integracja społeczna osób niepełnosprawnych w programach Telewizji Polsat (m.in. w “Tańcu z Gwiazdami”), które to osoby udowadniają, że wszystko jest możliwe.
icon
SDG 12
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja


 • certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i oraz ISO 45001:2018 w zakresie Produkcji elektronicznego sprzętu telekomunikacyjnego oraz powszechnego użytku dla InterPhone Service,
 • certyfikaty ISO 9001:2015 (w zakresie dbałości o wysoką jakość oferowanych usług) oraz ISO 14001:2015 (odpowiedzialność ekologiczna firmy w zakresie: sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż energii elektrycznej, obsługa i utrzymanie klienta) dla Polkomtelu,
 • produkty przyjazne środowisku (wykorzystywanie minimum surowców w produkcji, eliminowanie niepotrzebnego opakowania, wydajna dystrybucja i skuteczny recykling produktów po zakończeniu eksploatacji).
icon
SDG 13
Działania w dziedzinie klimatu


 • identyfikacja istotnych obszarów wpływu środowiskowego,
 • wprowadzenie oferty instalacji fotowoltaicznych; usługa jest dostępna na terenie całej Polski i wsparta kampanią ogólnopolską komunikującą korzyści z posiadania odnawialnych źródeł energii,
 • wspólna troska o środowisko naturalne, powietrze, wodę i przyrodę (Stowarzyszenie Program Czysta Polska),
 • edukacja środowiskowa najbliższego otoczenia (m.in. na łamach Magazynu dla Abonentów “Brawo Ty!” i na antenie Telewizji Polsat)
 • promowanie postawy proekologicznej wśród pracowników,
 • badanie wpływu urządzeń nadawczych na otoczenie,
 • bieżąca kontrola zużycia surowców,
 • oszczędzanie energii elektrycznej,
 • zarządzanie odpadami i przekazywanie ich do wyspecjalizowanych firm recyklingowych.

Patrząc na Cele Zrównoważonego Rozwoju i ich zgodność z naszą zaktualizowaną misją społeczną, ustaliliśmy kluczowe priorytety dla Grupy Polsat Plus i przypisaliśmy do nich kluczowe wskaźniki efektywności.

Kluczowe priorytety dla Celów Zrównoważonego Rozwoju realizowanych w Grupie Polsat Plus

Priorytet/Cel Zgodność z misją społeczną KPI korzyści biznesowych KPI korzyści społecznych

Priorytet 1
Cel 8:
Wzrost gospodarczy
i godna praca

Filar 1:
BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w procesie świadczenia usług i dostarczanie najwyższej jakości produktów; Tworzenie godziwego miejsca pracy i bezpiecznego środowiska pracy; Bycie wiarygodnym partnerem biznesowym jako duży gracz rynkowy o stabilnej pozycji.

Dostęp do produktów i usług najwyższej jakości od zaufanego dostawcy z wieloletnim doświadczeniem, dbającego o standardy i zgodność z regulacjami i wymogami prawnymi; Dostarczanie innowacyjnych technologii wspierających bezpieczeństwo Polaków podczas wypoczynku w górach i nad wodą; Zapewnienie wsparcia dla klientów i pracowników w społecznych sytuacjach kryzysowych.

Priorytet 2
Cel 3:
Dobre zdrowie i jakość życia

Filar 2:
POMOC DZIECIOM

Inspirowanie najbliższego otoczenia biznesowego do niesienia pomocy dla najbardziej potrzebujących oraz wspieranie kompetencji miękkich u pracowników dzięki wolontariatowi pracowniczemu.

Ratowanie zdrowia i życia najmłodszych poprzez aktywne wspieranie działalności Fundacji Polsat.

Priorytet 3
Cel 3:
Dobre zdrowie
i jakość życia

Filar 3:
PROMOCJA SPORTU
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające społeczeństwo w diagnostyce i procesach leczenia oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia; Wysokiej jakości treści na kanałach sportowych, wspierające Polaków w aktywnym dbaniu o kondycję i pasje sportowe.

Wspieranie właściwych działań i nawyków oraz zdrowego stylu życia wśród klientów, widzów i pracowników.

Priorytet 4
Cel 4:
Dobra jakość edukacji

Filar 4:
EDUKACJA

Produkty i oferta uwzględniające wyzwania klimatyczne oraz przystępne cenowo produkty i usługi, eliminujące bariery w dostępie do edukacji i poprawiające jakość nauczania.

Wspieranie działań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem w dostępie do wiedzy i/lub informacji.

Interesariusze Grupy Polsat Plus • Interesariusze

  Sposoby i częstotliwość zaangażowania interesariuszy oraz kluczowe dla nich kwestie znajdują się w pełnej wersji raportu

  Pobierz raport

  • Klienci

   • Osoby fizyczne i firmy
   • Abonenci usług płatnej TV i telekomunikacyjnych
   • Telewidzowie
   • Użytkownicy IPLI
  • Media ogólnopolskie i branżowe

   • Prasa
   • Internet
   • Radio
   • Telewizja
  • Regulatorzy i instytucje państwowe

   • KRRiT, UKE, UOKiK
   • UODO
   • GIOŚ, instytucje samorządowe
   • GUS, KNF, Krajowy Rejestr Sądowy
   • Rada Ministrów
   • Sejm i Senat
   • Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
   • BEREC
   • Rada Mediów Narodowych
   • Rada ds. Cyfryzacji
  • Partnerzy biznesowi

   • Dystrybutorzy
   • Reklamodawcy i pośrednicy reklamowi
   • Instytucje naukowe
   • Organizacje branżowe i izby handlowe
   • Związki sportowe
  • Rynek kapitałowy

   • Uczestnicy rynku kapitałowego
   • Analitycy biur maklerskich
   • Akcjonariusze
   • Obligatariusze
   • Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni
   • Agencje ratingowe
  • Konkurencja

   • Podmioty z rynku:
    • mediów
    • telekomunikacji
    • usług cyfrowych
  • Pracownicy

   • Obecni pracownicy i ich rodziny;
   • Potencjalni pracownicy
   • Współpracownicy
   • Praktykanci i stażyści
  • Organizacje społeczne

   • Fundacje
   • Organizacje społeczne i środowiskowe
   • Instytucje kultury
   • Służby bezpieczeństwa w górach (GOPR, TOPR)
   • Służby bezpieczeństwa nad wodą (MOPR, WOPR)
  • Dostawcy

   • Dostawcy treści, w tym stacje TV i producenci
   • Dostawcy urządzeń końcowych
   • Dostawcy podzespołów do produkcji własnych urządzeń końcowych
   • Dostawcy elementów sieciowych i innej infrastruktury
   • Dostawcy usług
Linie - pomarańcz
Mapa interesariuszy i formy dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Osoby fizyczne i firmy
 • Abonenci usług płatnej TV i telekomunikacyjnych
 • Telewidzowie
 • Użytkownicy IPLI
 • Strona internetowa (ankiety)
 • Punkty obsługi oraz infolinia (dialog, ankiety)
 • Badania opinii i satysfakcji, w tym User Experience i NPS
 • Na bieżąco – działania ciągłe, badania opinii – według potrzeb, a badania satysfakcji NPS – minimum 1 raz w roku
 • Ogólna satysfakcja klienta z operatora, skłonność do rekomendacji marki, trwałość relacji, skłonność do ponownego wyboru operatora oraz satysfakcji.
 • Badane obszary: oferta, punkty obsługi, telemarketing, call center, strona www, internetowe centra obsługi, korzyści finansowe, faktura
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg. typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Obecni pracownicy i ich rodziny;
 • Potencjalni pracownicy
 • Współpracownicy
 • Praktykanci i stażyści
 • Badania satysfakcji i ocena okresowa
 • Szkolenia i rozwój
 • Intranet, newsletter i ankiety wewnętrzne
 • Imprezy integracyjne
 • Programy benefitowe
 • Programy wolontariatu
 • Media społecznościowe
 • Bieżąca i cykliczna komunikacja
 • Stabilność i atrakcyjność zatrudnienia
 • Prorodzinna polityka kadrowa
 • Przyjazne miejsce pracy
 • Możliwości rozwoju
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Uczestnicy rynku kapitałowego
 • Analitycy biur maklerskich
 • Akcjonariusze
 • Obligatariusze
 • Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni
 • Agencje ratingowe
 • Raporty finansowe i niefinansowe
 • Bieżące komunikaty
 • Korporacyjna strona internetowa
 • Spotkania indywidualne
 • Konferencje i telekonferencje
 • Walne zgromadzenia akcjonariuszy
 • Badania akcjonariatu
 • Perception studies
 • Zgodnie z wymogami wynikającymi z obecności Spółki na GPW:
  • Sprawozdawczość finansowa raz na kwartał
  • Bieżąca komunikacja
  • Walne zgromadzenia akcjonariuszy co najmniej raz w roku
  • Dialog i spotkania zależnie od potrzeb
 • Sytuacja ekonomiczna grupy i polityka finansowa
 • Strategia i rozwój
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Szanse i ryzyka działalności
 • Wartość spółki
 • Transparentność działania
 • Przyszłe inwestycje
 • Działania w obszarze ESG
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • KRRiT, UKE, UOKiK
 • UODO
 • GIOŚ, instytucje samorządowe
 • GUS, KNF, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Rada Ministrów
 • Sejm i Senat
 • Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej
 • BEREC
 • Rada Mediów Narodowych
 • Rada ds. Cyfryzacji
 • Konsultacje społeczne
 • Spełnianie obowiązków informacyjnych
 • Spotkania bezpośrednie
 • Wspólne inicjatywy i działania
 • Udział w konferencjach branżowych
 • Bieżąca komunikacja wynikająca z obowiązków informacyjnych
 • Zależnie od potrzeb
 • Wpływ na gospodarkę krajową
 • Rozwój rynku
 • Dostępność usług
 • Działalność zgodnie z normami i prawem
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Dostawcy treści, w tym stacje TV i producenci
 • Dostawcy urządzeń końcowych
 • Dostawcy podzespołów do produkcji własnych urządzeń końcowych
 • Dostawcy elementów sieciowych i innej infrastruktury
 • Dostawcy usług
 • Relacje bezpośrednie
 • Kontrakty
 • Współpraca w ramach organizacji branżowych
 • Spotkania integracyjne
 • Konferencje branżowe i warsztaty
 • W zależności od potrzeb – na bieżąco i cyklicznie
 • Warunki współpracy
 • Transparentne zasady przetargów i współpracy
 • Dobre, długoterminowe relacje
 • Współpraca w ramach inicjatyw branżowych
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Fundacje
 • Organizacje społeczne i środowiskowe
 • Instytucje kultury
 • Służby bezpieczeństwa w górach (GOPR, TOPR)
 • Służby bezpieczeństwa nad wodą (MOPR, WOPR)
 • Partnerstwa i wspólne inicjatywy
 • Wolontariat pracowniczy
 • Sponsoring
 • Dialog bezpośredni (organizacje środowiskowe)
 • Raporty naukowe
 • Debaty
 • W zależności od potrzeb interesariuszy i możliwości Grupy
 • Otwartość na dialog
 • Wsparcie finansowe i zaangażowanie ludzkie
 • Zrozumienie wartości, jakimi kierują się nasze spółki
 • Rozwianie ewentualnych obaw/wątpliwości dotyczących rozwoju technologicznego
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Podmioty z rynku:

mediów

telekomunikacji

usług cyfrowych

 • Współpraca w ramach organizacji branżowych
 • Konferencje branżowe, debaty i warsztaty
 • Wspólne inicjatywy (np. raporty o stanie rynku)
 • Komunikacja bieżąca uzależniona od sytuacji rynkowej
 • Rozwój rynku
 • Właściwa regulacja rynku
 • Standardy
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Dystrybutorzy
 • Reklamodawcy i pośrednicy reklamowi
 • Instytucje naukowe
 • Organizacje branżowe i izby handlowe
 • Związki sportowe
 • Kanały komunikacji bezpośredniej (np. strona WWW dla dystrybutorów)
 • Bieżące i cykliczne spotkania
 • Kontrakty
 • Kodeksy dobrych praktyk i samoregulacje
 • Konferencje i warsztaty
 • Raporty i sprawozdawczość
 • Pełnienie funkcji we władzach organizacji i izb branżowych
 • Aktywne zaangażowanie we wspólne projekty i działania (np. w ramach izb, konsultacje i stanowiska)
 • Komunikacja zależna od potrzeb interesariuszy
 • Działania proaktywne uzależnione od sytuacji rynkowej
 • Zaangażowanie Grupy w kształtowanie rynku
 • Rozwiązywanie problemów rynku i promowanie innowacyjności
 • Transparentność działań
 • Przestrzeganie norm i zasad
 • Otwartość na dialog
Podmioty wchodzące w skład grupy interesariuszy Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy Częstotliwość zaangażowania wg typu Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
 • Prasa
 • Internet
 • Radio
 • Telewizja
 • Konferencje i wydarzenia
 • Informacje prasowe
 • Spotkania indywidualne
 • Wypowiedzi, komentarze i opinie
 • Strona korporacyjna
 • Media społecznościowe
 • Komunikacja bieżąca uzależniona od sytuacji rynkowej i bieżących wydarzeń w organizacji
 • Sytuacja ekonomiczna Grupy
 • Nowości w ofercie
 • Innowacyjność
 • Plany rozwoju
 • Nowości programowe
 • Wydarzenia sportowe
 • Testy produktów
 • Zaangażowanie społeczne
slide image
Jak kształtujemy nasze otoczenie rynkowe?

Oprócz kontaktów bezpośrednich z interesariuszami, kształtujemy swoje otoczenie rynkowe również poprzez działalność w stowarzyszeniach branżowych. Należymy m.in. do:

 • Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
 • Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
 • Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej,
 • IAB Polska,
 • Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ,
 • Polskich Badań Internetu,
 • Rady Reklamy,
 • Stowarzyszenia Kreatywna Polska,
 • Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.