Szanowni Państwo,

To już czwarty Raport społecznej odpowiedzialności głównych spółek wchodzących w skład Grupy Polsat Plus. Rok 2020 to czas pandemii koronawirusa i licznych wyzwań – zarówno globalnych, jak i lokalnych – skoncentrowanych na  działaniach wokół radzenia sobie ze skutkami lockdownu. Charakter i różnorodność naszej działalności sprawiły, że nasz biznes okazał się stosunkowo odporny na sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Tym bardziej niezwykle istotne było dla  nas, aby w trudnym czasie aktywnie włączyć się w pomoc w walce z COVID-19.

Linie - pomarańcz
Wpis

Grupa Polsat Plus od początku trwania epidemii podjęła szereg inicjatyw prospołecznych oraz wprowadziła wiele udogodnień dla swoich klientów. Angażowała się w działania na wielu polach, wspierając służbę zdrowia, edukację, dzieci wykluczone cyfrowo, seniorów, a także zapewniała rozwiązania milionom swoich klientów i tysiącom pracowników. Zygmunt Solorz i Grupa Polsat Plus przeznaczyli łącznie ponad 50 mln zł na ten cel, a wśród przeprowadzonych wspólnie z Fundacją Polsat działań znalazły się m.in.: zakup 200 tys. testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną za kwotę ponad 16 mln zł, przekazanie 20 nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln zł dla szpitali zakaźnych, zakup środków ochrony, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także przekazanie 2.200 tabletów dla dzieci wykluczonych cyfrowo (więcej w dedykowanym fragmencie raportu „Grupa Polsat w walce z koronawirusem”).

Mając stabilną sytuację finansową, z myślą o dalszym rozwoju Grupy i odpowiadając jednocześnie na wyzwania związane z rosnącym znaczeniem czynników ESG (środowiskowych, społecznych, jakości zarządzania) w działalności biznesowej, prowadziliśmy również duże projekty inwestycyjne.

Nasze kluczowe osiągnięcia w 2020 roku to:  • wspieranie innowacyjności oraz potrzeb naszych klientów poprzez budowę pierwszej w Polsce ogólnopolskiej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD z planem objęcia zasięgiem 11 mln mieszkańców Polski w 2021 roku,
  • wprowadzenie oferty paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych i klientów B2B pod marką ESOLEO, dostępnej w całej Polsce w ponad 1000 punktach sprzedaży,
  • emisja pierwszych w Polsce zielonych obligacji korporacyjnych na kwotę 1 mld złotych, celem refinansowania inwestycji prośrodowiskowych, m.in. związanych z modernizacją i unowocześnieniem infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze wyższej efektywności energetycznej,
  • konsekwentna budowa różnorodnej, powszechnie dostępnej oferty telewizyjnej i upowszechnianie usług cyfrowych – zakup i szybka integracja jednego z największych polskich portali Interia.pl w ramach struktur Grupy Polsat Plus oraz rozszerzenie portfolio Telewizji Polsat o nowo nabyte kanały Fokus TV i Nowa TV.Niezależnie od sytuacji, także w postpandemicznym świecie, chcemy tworzyć nie tylko produkty i usługi wysokiej jakości, ale także wyjątkową wartość dla społeczeństwa. Właśnie dlatego konsekwentnie realizujemy naszą misję społeczną w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom, edukacji oraz promocji sportu. W zeszłym roku dołączyliśmy do Stowarzyszenia Program Czysta Polska i jako Grupa aktywnie zaangażowaliśmy się w edukację prośrodowiskową.W naszych działaniach dążymy do tego, aby były one odpowiedzią na wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju określone przez ONZ. W tegorocznym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności prezentujemy 58 dobrych praktyk – projektów, które wpisują się w realizację konkretnych zadań do wybranych celów ONZ.Najistotniejsze informacje oraz wskaźniki z obszarów środowiskowego, szeroko rozumianych relacji z otoczeniem i interesariuszami oraz jakości zarządzania (tzw. ESG) prezentujemy z wykorzystaniem międzynarodowych wytycznych GRI (Global Reporting Initiative).

W 2021 r. planujemy konsekwentnie kontynuować nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności – projekty społeczne i inicjatywy charytatywne (zwłaszcza pod patronatem Fundacji Polsat i innych Organizacji Pożytku Publicznego), działania edukacyjne (w dużej części w obszarze środowiskowym, skierowane do klientów i widzów, pracowników oraz ogółu społeczeństwa), a także niezmiennie wspierać rozwój polskiego sportu i przez to promować zdrowy i aktywny tryb życia oraz systematycznie współpracować ze służbami ratunkowymi. W szybko zmieniającym się świecie, w którym nasi klienci, kontrahenci i pracownicy musieli w minionym roku elastycznie dostosować się do całkowicie nowej rzeczywistości, będziemy dążyli do zapewnienia im możliwie najnowocześniejszych narzędzi do pracy, nauki czy rozrywki online. Wyrazem tego jest nasza decyzja dotycząca przeznaczenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na budowę sieci 5G, celem umocnienia Grupy Polsat Plus na pozycji lidera technologii 5G w Polsce.

W imieniu własnym i wszystkich osób zaangażowanych w powstanie tego raportu życzę Państwu miłej lektury. Mam nadzieję, że dzięki tej publikacji będą mogli Państwo jeszcze lepiej poznać i zrozumieć naszą działalność. Jest ona cennym źródłem wielu informacji, a z racji swojego charakteru z pewnością odpowiada nie tylko na potrzeby uczestników rynku kapitałowego, kontrahentów i partnerów biznesowych czy instytucji monitorujących aktywność społeczną spółek, ale także pracowników, klientów, widzów i wszystkich ciekawych naszej działalności i misji społecznej.Z poważaniem
Mirosław Błaszczyk
Prezes Zarządu Cyfrowy Polsat S.A.