6 maja 2008 Cyfrowy Polsat debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poniższa tabela prezentuje charakterystykę wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Seria Liczba akcji Rodzaj Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Wartość nominalna /zł

A

2.500.000

uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

5.000.000

100.000,0

B

2.500.000

uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

5.000.000

100.000,0

C

7.500.000

uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

15.000.000

300.000,0

D

166.917.501

uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję)

333.835.002

6.676.700,0

D

8.082.499

zwykłe na okaziciela

8.082.499

323.300,0

E

75.000.000

zwykłe na okaziciela

75.000.000

3.000.000,0

F

5.825.000

zwykłe na okaziciela

5.825.000

233.000,0

H

80.027.836

zwykłe na okaziciela

80.027.836

3.201.113,4

I

47.260.690

zwykłe na okaziciela

47.260.690

1.890.427,6

J

243.932.490

zwykłe na okaziciela

243.932.490

9.757.299,6

Razem

639.546.016

818.963.517

25.581.840,6

W tym

179.417.501

Imienne

358.835.002

7.176.700,0

460.128.515

W obrocie giełdowym

460.128.515

18.405.140,6

Notowania akcji

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu w 2020 roku (rebazowany; 100 = zamknięcie sesji 30 grudnia 2019 roku)

   Akcje Cyfrowego Polsatu na giełdzie w 2020 roku
   Wartość Jednostki

   Cena akcji na koniec roku

   30,28

   Najwyższa cena w roku

   30,68

   Najniższa cena w roku

   20,20

   Średnia cena w okresie

   26,77

   Średnia dzienna wartość obrotów

   14.950

   tys. zł

   Średni dzienny wolumen obrotów

   568.826

   sztuk

   Liczba akcji na koniec roku

   639.546.016

   sztuk

   Liczba akcji w obrocie giełdowym

   460.128.515

   sztuk

   Kapitalizacja na koniec roku

   19.365.453

   tys. zł

   Wartość Jednostki

   Cena akcji na koniec roku

   27,94

   Najwyższa cena w roku

   30,90

   Najniższa cena w roku

   22,36

   Średnia cena w okresie

   26,99

   Średnia dzienna wartość obrotów

   12.754

   tys. zł

   Średni dzienny wolumen obrotów

   472.005

   sztuk

   Liczba akcji na koniec roku

   639.546.016

   sztuk

   Liczba akcji w obrocie giełdowym

   460.128.515

   sztuk

   Kapitalizacja na koniec roku

   17.868.916

   tys. zł

   Kapitalizacja Cyfrowego Polsatu od debiutu na GPW [zł]

   Cyfrowy Polsat pod względem kapitalizacji, która na koniec 2020 roku wyniosła 19,4 mld zł, jest największą spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

    Rekomendacje analityków
    Struktura rekomendacji na dzień 24 marca 2021 roku
     Cena docelowa na 24 marca 2021 rok [PLN]

     Minimalna

     27,9

     Maksymalna

     34,0

     Średnia

     30,7
     Linie - pomarańcz
     slide image
     Polityka dywidendy

     15 marca 2019 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu przyjął politykę dywidendową zakładającą w okresie 2019-2021 rekomendowanie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną akcję, w trzech kwotach, tj.:

     1. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2019;
     2. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2020;
     3. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2021.

     Nowa polityka dywidendowa obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku. Szczegóły znajdują się na stronie korporacyjnej Cyfrowego Polsatu w sekcji Relacji Inwestorskich:

     Relacje inwestorskie

     Historia podziału zysku