Bezpieczeństwo - DNA naszej działalności

Linie - pomarańcz
intro image

Specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że każdego dnia pozyskujemy dużą liczbę wrażliwych danych. Aby każdemu z naszych klientów zapewnić pełne bezpieczeństwo związane z jego danymi, w spółkach Grupy Polsat Plus wprowadziliśmy szereg zasad określonych w odpowiednich politykach i procedurach.

Procedury i polityki związane z bezpieczeństwem danych w Grupie Polsat Plus: Polityka Bezpieczeństwa, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, oraz Plan Rozwoju Systemów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Respektujemy regulacje prawne

W 2020 r. otrzymaliśmy 2 wezwania z KRRiT po przeprowadzonym przez KRRiT monitoringu audiowizualnej usługi medialnej na żądanie IPLA. Wezwaniem z dnia 5 października 2020 r. Cyfrowy Polsat został wezwany do zaniechania działań naruszajacych art. 47 e ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji (nieprawidłowe oznaczenie materiału audiowizualnego), zaś wezwaniem z dnia 22 października 2020 r. spółka została wezwana do zaniechania działań naruszajacych art. 47 e ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji (stosowanie niewystarczajacych zabezpieczeń technicznych). Żadne z tych wezwań nie zakończyło się wszczęciem postępowania przeciwko Cyfrowemu Polsatowi.

Do Polkomtela spłynęły 3 reklamacje dotyczące samozapłonu sprzętu. 2 reklamacje zostały odrzucone przez producentów telefonów. 1 reklamacja została uznana przez producenta routera, przy czym nie ustalono przyczyn zdarzenia.

W 2020 r. w Polkomtelu:

 • odnotowano 12 skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dla dwóch skarg PUODO odmówił uwzględnienia wniosków Skarżących. Dla jednej ze spraw PUODO umorzył postępowanie. Dla 6 skarg UODO wystąpił do Spółki o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Na dzień dzisiejszy UODO nie ustosunkował się jeszcze do złożonych przez Spółkę wyjaśnień,
 • dla 3 postępowań wszczętych w latach 2018-2019 UODO wystąpił do Spółki o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Na dzień dzisiejszy UODO nie ustosunkował się jeszcze do złożonych przez Spółkę wyjaśnień,
 • otrzymaliśmy 4 decyzje dotyczące postępowań prowadzonych przez UODO w 2019 r. (dla dwóch spraw PUODO umorzył postępowanie, dla dwóch spraw PUODO odmówił uwzględnienia wniosków Skarżących),
 • w związku z prowadzonym przez UODO postępowaniem sprawdzającym wykonanie decyzji administracyjnej GIODO z 2015 r. w sprawie usunięcia kopii dokumentów pobieranych podczas zawarcia Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, UODO wystąpił dwukrotnie do Spółki o uzupełnienie materiału dowodowego. Spółka udzieliła odpowiedzi oraz przesłała do PUODO protokół potwierdzający wykonanie decyzji administracyjnej. PUODO w styczniu 2021 r. przesłał do Spółki informację o zakończeniu postępowania.

Ponadto do Polkomtelu wpłynęło 29 wystąpień UODO w sprawie zgłoszonych naruszeń ochrony danych osobowych. W 2020 roku UODO skierował do Cyfrowego Polsatu S.A:

 • 4 skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dla 3 skarg UODO wystąpił do Spółki o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Na dzień dzisiejszy UODO nie ustosunkował się jeszcze do złożonych przez Spółkę wyjaśnień. Dla jednej skargi dotyczącej naruszenia ochrony danych osobowych PUODO upomniał Spółkę za naruszenie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • dla 3 postępowań wszczętych w latach 2018-2019 Spółka otrzymała decyzję PUODO (dla jednej sprawy PUODO umorzył postępowanie, dla dwóch spraw PUODO odmówił uwzględnienia wniosków Skarżących),
 • dla jednego postępowania wszczętego w 2018 r., UODO wystąpił do Spółki o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Na dzień dzisiejszy UODO nie ustosunkował się jeszcze do złożonych przez Spółkę wyjaśnień,
 • UODO wszczął w sierpniu 2020 r. postepowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (naruszenia ochrony danych osobowych dotyczyły zagubienia dokumentów przez firmę kurierską oraz wydania dokumentów osobie trzeciej przez pracowników firmy kurierskiej). Spółka udzieliła obszernych wyjaśnień. PUODO przeprowadził postępowanie, w wyniku którego zgromadził materiał dowodowy wystarczający do wydania decyzji w sprawie naruszeń logistycznych. Na dzień dzisiejszy decyzja nie została wydana.

Ponadto do Cyfrowego Polsatu wpłynęło 13 wystąpień UODO w sprawie zgłoszonych naruszeń ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo produktów i usług

Każda nowa usługa wprowadzana na rynek już na etapie projektowania jest poddawana analizie w kontekście bezpieczeństwa. Określane są kluczowe wymagania, a przed komercyjnym uruchomieniem wszystkie komponenty są weryfikowane.

W Grupie Polsat Plus mamy świadomość, że oferowane przez nas usługi mają wpływ na codzienne poczucie bezpieczeństwa milionów Polaków. Przykładem – oprócz współpracy ze służbami ratownictwa wodnego i górskiego – może być usługa „Gdzie Jest Bliski” albo program do kontroli rodzicielskiej nowej generacji, stworzony przez rodziców dla rodziców.

slide image
Usługa „Gdzie Jest Bliski”

Gdzie Jest Bliski to rodzinny lokalizator pozwalający poznać miejsce pobytu dziecka lub bliskiej osoby. Wystarczy 1 SMS lub kliknięcie, by system wysłał informację z danymi o położeniu lokalizowanej osoby, a także wyświetlił jej pozycję na cyfrowych mapach.

Gdzie jest bliski to:

 • lokalizowanie bliskich 24 h/dobę,
 • lokalizowanie i ochrona nawet 5 osób,
 • lokalizowanie na żądanie,
 • łatwość i szybkość lokalizowania,
 • harmonogram lokalizacji,
 • historia lokalizacji w aplikacji mobilnej i na www,
 • widok lokalizacji wszystkich osób na jednej mapie,
 • kompatybilność kanałów lokalizacji,
 • lokalizacja za pomocą GSM, Wi-Fi i GPS,
 • lokalizowanie za pomocą SMS, przez stronę www lub aplikację mobilną.

Aby zacząć lokalizować bliskich, wystarczy telefon komórkowy z aktywną kartą SIM. Nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania czy wprowadzać skomplikowanych ustawień w telefonie. Osoba lokalizująca – Rodzic aktywuje usługę i dodaje do niej numer telefonu bliskiego – osoby lokalizowanej, którą chce chronić. Bliski musi wyrazić zgodę na lokalizowanie telefonu. Zgoda dotyczy lokalizacji wyłącznie przez rodzica, aby nikt postronny nie uzyskał informacji o jego miejscu pobytu.

Kradzież tożsamości, czyli przejęcie kont, to jedno z zagrożeń pojawiających się w sieci. Tożsamość w sieci to także hasła, loginy, PIN-y oraz wszystkie informacje, które da się powiązać z konkretną osobą. Dane te wyciekają lub są wykradane, a następnie umieszczane są na różnego rodzaju platformach, gdzie mogą być kupione przez cyberprzestępców i wykorzystane do wyłudzeń lub włamań. O ile tego, co znalazło się w sieci, nie można już wymazać, to warto sprawdzać, co Internet o nas wie.

Ochrona Internetu z Ochroną Tożsamości

Najświeższe badania dotyczące wycieków danych dowodzą, że ​​osoby, które korzystały z naruszonych usług są znacznie bardziej narażone na cyberprzestępczość. Rozwiązaniem zwiększającym poziom bezpieczeństwa danych jest aplikacja Ochrona Tożsamości oferowana przez Plus.

Dzięki tej aplikacji można:

 • sprawdzić, jakie dane wyciekły do sieci,
 • otrzymywać alerty 24/7, jeżeli informacje prywatne zostały ujawnione. Dzięki temu możliwa jest szyba reakcja, zmiana haseł, PIN-ów, zastrzeżenie karty lub poinformowanie banku i podjęcie rekomendowanych przez niego kroków w celu zabezpieczenia swoich finansów.

Dodatkowo aplikacja Ochrona Tożsamości zawiera funkcję tworzenia i zapamiętywania bardzo mocnych haseł, które są automatycznie wpisywane w momencie logowania do serwisów, poczty czy na konto. 

Linie - pomarańcz
Program do kontroli rodzicielskiej – Dzieci w Plus

Usługa Dzieci w Plus to nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na bezpieczne odkrywanie mobilnego świata przez dzieci. Usługa składa się z portalu dzieciwplus.pl oraz aplikacji rodzica, które służą do ustalenia zasad korzystania z Internetu, oraz aplikacji dziecka, która jest instalowana na urządzeniu dziecka.

Dzieci w Plus to:

 • bezpieczne przeglądanie stron internetowych,
 • kontrola czasu spędzanego w Internecie i aplikacjach (pełne wsparcie dla aplikacji na urządzeniach Android, częściowe na iOS),
 • kontrola zainstalowanych aplikacji (jw.),
 • tryb Safe Search w Google, Bing i Yahoo,
 • monitorowanie i raporty z informacjami o korzystaniu z urządzenia przez dziecko,
 • ochrona w każdej sieci.

Dzięki usłudze rodzice mogą w prosty sposób kontrolować, jakie strony internetowe mogą przeglądać ich pociechy. Wystarczy wskazać, jakie kategorie treści mogą być dostępne, a jakie zablokowane. Można również wybrać aplikacje na telefonie dziecka, które będzie można uruchomić i takie, które będą niedostępne. Inną bardzo ważną funkcją usługi jest kontrola czasu korzystania z urządzeń oraz czasu dostępu do Internetu. Rodzic może ustalić osobno dla każdego dnia tygodnia, w jakich godzinach dziecko będzie mogło np. uruchamiać aplikacje rozrywkowe oraz w jakich godzinach będzie mogło przeglądać strony internetowe.

Usługa jest przyjazna dla wszystkich – także dla rodziców mniej wtajemniczonych w arkana bezpieczeństwa w sieci. W takiej sytuacji zasugeruje ona, na podstawie wieku dziecka, do jakich treści w Internecie dziecko powinno mieć dostęp. Rodzic może zaakceptować przygotowaną sugestię lub w prosty sposób zmodyfikować ustawienia. Usługa zapewnia także interakcję dziecka z rodzicem. W przypadku blokady aplikacji lub braku czasu na korzystanie z Internetu, dziecko może wysłać do rodzica prośbę, którą ten może zdalnie zaakceptować (za pomocą aplikacji rodzica lub na portalu WWW).

Dzieci w Plus to kompleksowy program kontroli rodzicielskiej pozwalająca na jej instalację i konfigurację nawet przez mniej doświadczonych rodziców.

Walka z piractwem

W Polsce skala piractwa jest znacząco wyższa niż na rynkach rozwiniętych Europy Zachodniej czy świata, a koszty tego zjawiska są odczuwalne nie tylko przez twórców, lecz także Skarb Państwa i rynek pracy. Usługi nielegalnego dostępu do treści są przeważnie doskonale zorganizowane i realizowane w celu czerpania korzyści finansowych. Sektor takich usług urósł do skali przewyższającej legalne serwisy internetowe oferujące treści wideo w Polsce. Jak wynika z szacunków Deloitte, przez piractwo internetowe polska gospodarka traci ponad 3 mld zł rocznie. Jest to suma, za którą można by pokryć około 30% rocznych wydatków Skarbu Państwa na kulturę i media lub zakupić cztery bilety do kina dla każdego obywatela.

W 2020 r. ostatecznie sfinalizowany został projekt edukacyjny „Piractwo.tv” poprzez realizację ostatniego już szkolenia dla policjantów i prokuratorów zajmujących się zwalczaniem kradzieży własności intelektualnej w Internecie. Tym samym dzięki projektowi „Piractwo.tv” realizowanemu w partnerstwie z Komendą Główną Policji trenerzy Stowarzyszenia Sygnał dotarli do wszystkich jednostek w Polsce zajmujących się tego typu przestępczością. Z powodu pandemii rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem internetowej wersji programu szkoleniowego i stworzenia platformy edukacyjnej na potrzeby policjantów i szkół policyjnych. W pierwszych miesiącach roku 2020 odbywały się także indywidualne szkolenia dla jednostek policyjnych zgłaszających zapotrzebowania szkoleniowe.

W 2020 r. niezmiennie prowadzone były przez Stowarzyszenie Sygnał działania mające na celu ograniczenie dostępności nielegalnych źródeł treści telewizyjnych w Internecie oraz ograniczenie wpływów serwisów pirackich z nielegalnej dystrybucji treści. W poprzednich latach uruchomiona została kampania „follow the money”, w ramach której monitorowane są serwisy naruszające prawa nadawców, tworzona jest tabela agregująca informacje o naruszeniach oraz zainicjowana została stała współpraca z pośrednikami płatności, dzięki którym dotychczas przestępcy mogli czerpać korzyści finansowe z nielegalnego procederu. W 2020 r. stale rozwijany był ten obszar działalności Stowarzyszenia, dzięki czemu udało się nie tylko ograniczyć obecność reklam dużych reklamodawców w serwisach pirackich, uniemożliwić dokonywanie płatności za dostęp do nielegalnych źródeł za pośrednictwem zaufanych usługodawców finansowych i operatorów telekomunikacyjnych, ale także istotnie zmniejszyć skalę procederu polegającego na sprzedaży na aukcjach internetowych kodów aktywujących dostęp do nielegalnych treści. W 2020 r., dzięki codziennej systematycznej pracy w tym obszarze, udało się zmniejszyć liczbę takich aukcji aż 4-krotnie względem roku 2019.

slide image

Rok pandemii nie wpłynął na osłabienie działań związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej w Internecie. W tym roku padły rekordowe jak dotychczas w Polsce wyroki dotyczące zadośćuczynienia straty na rzecz poszkodowanego, zarówno jeśli chodzi o proceder sharingu, jak i streamingu. Tym samym, wzrasta świadomość dotkliwych konsekwencji karnych i finansowych dla podmiotów, które uczyniły z nielegalnej dystrybucji cudzych treści w Internecie stałe źródło przychodu. W 2020 r. zamkniętych także zostało ponad 30 serwisów pirackich naruszających prawa członków Stowarzyszenia Sygnał, co było wzrostem o 30% względem roku poprzedniego.

W czerwcu 2020 r. odbyły się wybory do władz organizacji. Prezesem Stowarzyszenia Sygnał po raz kolejny została wybrana Teresa Wierzbowska, Doradca zarządu Cyfrowego Polsatu ds. public affairs. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia jest także Łukasz Sternowski, Kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej w Cyfrowym Polsacie.